Jyllandsstævnet, gældende regler

Jyllandsstævnet: Konkurrenceregler gældende fra 15. marts 2016

 • Stævnet afholdes den sidste søndag i oktober.
 • Stævnet er forbeholdt de sammensluttede klubbers medlemmer samt medlemmer af Sjællandsstævneklubberne som gæster.
 • Kun amatørproduktioner lavet af klubmedlemmer kan deltage.
 • Både enkeltmands-, gruppe- og klubproduktioner kan deltage.
 • Et klubmedlem kan deltage med en film i hver kategori.
 • En produktion kan kun deltage i Jyllandsstævnet èn gang.
 • Max. Spilletid er 10 min.
 • Film kan afleveres til Jyllandsstævnet på USBstik. Formatet er op til den, der afleverer; filmen skal bare kunne afspilles på en computer med VLCplayer i standardudgave.
 • Hver klub kopierer ’sine’ film sammen på et USBstik eller en harddisk, som afleveres til den arrangerende klub. Den arrangerende klub foreviser filmene for dommerne, nummererer dem i den rækkefølge, de skal vises ved stævnet og kopierer dem sammen på de afleverede harddiske til klubberne.
 • Film-Tilmeldingsskema udfyldes med filmtitel, producent, egen el. gruppe-produktion, filmformat, filtype (inden for det vedtagne), og spilletid.
 • Filmene skal, sammen med tilmeldingsskemaerne og stævnegebyrer fremsendes samlet af klubberne og være den arrangerende klub i hænde senest 23 dage før den valgte stævnedato
 • Den arrangerende klub finder mindst 3 dommere. Dommerne må ikke være medlem af en Jyllandsstævneklub.