TIDSPLAN:

Tilmelding og betaling fra klubber senest maj 2020

Tilmelding af deltagere til stævnedagen, bliver annonceret senere.

Invitation, tilmeldings-blanketter og oplysning om betaling og indlevering af film bliver udsendt til klubberne omkring maj 2020

Aflevering af film, senest bliver annonceret senere

Stævnedagen bliver annonceret senere