INFORMATION:

På den nyligt afholdte generalforsamling har GrønnegadeCentrets Videoklub i Hillerød tilbudt at afholde Sjællandsstævnet i 2020

Der kommer invitationer til klubberne omkring maj 2020.

Hver deltagende klub skal indbetale 200 kr. til stævnets kasserer,
når den tid kommer.
Ved indlevering af film, skal der yderligere betales 8 kr. pr påbegyndt minut af de indleverede film.